Quỹ khuyến học HUMG đã trao 42 suất học bổng với tổng trị giá 114.000.000 (Môt trăm mười bốn triệu đồng) cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất tại Lễ Khai giảng năm học 2020 - 2021

27/05/2021

Quỹ khuyến học HUMG đã trao 42 suất học bổng với tổng trị giá 114.000.000 (Môt trăm mười bốn triệu đồng) cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất tại Lễ Khai giảng năm học 2020 - 2021

Một tấm gương điển hình vượt khó vươn lên trong học tập

01/06/2020

Có rất nhiều những bạn sinh viên đã được đến với Quỹ Khuyến học của Trường Đại học Mỏ - Địa chất và đã được Quỹ khuyến học hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt hơn trong quá trình học tập. Sinh viên Lương Thị Ngọc là một trong những tấm gương như thế.

Những sinh viên đầu tiên được khen thưởng từ quỹ khuyến học trường đại học mỏ - địa chất

21/05/2020

NHỮNG SINH VIÊN ĐẦU TIÊN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG TỪ QUỸ KHUYẾN HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT