Quỹ khuyến học HUMG đã trao 42 suất học bổng với tổng trị giá 114.000.000 (Môt trăm mười bốn triệu đồng) cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất tại Lễ Khai giảng năm học 2020 - 2021

27/05/2021

Quỹ khuyến học HUMG đã trao 42 suất học bổng với tổng trị giá 114.000.000 (Môt trăm mười bốn triệu đồng) cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất tại Lễ Khai giảng năm học 2020 - 2021

Ngày 28/10/2020, tại Hội trường 300, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021. Tại Lễ Khai giảng Nhà trường đã trao 42 suất học bổng cho 42 em sinh viên có thành tích học tập, nghiên cứu khoa học xuất sắc, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, cụ thể như sau:

+ Trao 11 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2.000.000 (Hai triệu đồng) cho 11 em sinh viên  có thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2019 - 2020;

+ Trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2.000.000 (Hai triệu đồng) cho 10 em sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc trong năm học 2019 - 2020;

+ Trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2.000.000 (Hai triệu đồng) cho 10 em sinh viên có thành tích hoạt động phong trào xuất sắc năm học 2019 - 2020;

+ Trao 06 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5.000.000 (Hai triệu đồng) cho 06 em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập năm học 2019 - 2020;

+ Trao 03 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2.000.000 (Hai triệu đồng) cho 03 sinh viên nước ngoài có thành tích học tập xuất sắc năm học 2019 - 2020;

+ Trao 01 suất học bổng trị giá 6.000.000 (Sáu triệu đồng) cho sinh viên tốt nghiệp thủ khoa năm 2020 của Trường Đại học Mỏ - Đia chất;

+ Trào 01 suất học bổng trị giá 10.000.000 (Mười triệu đồng) cho sinh viên thủ khoa kỳ thi tuyển sinh Đại học trường Đại học Mỏ - Địa chất năm học 2020 - 2021.

Những phần thưởng tuy nhỏ nhưng là món quà tinh thần to lớn, là  sự động viên kịp thời đến các em sinh viên, là sự cổ vũ, tạo động lực phấn đấu cho sinh viên toàn Trường trong năm học mới.

Qua đây, Nhà trường trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các Nhà trài trợ, Quý cơ quan, Doanh nghiệp, các Mạnh thường quân trong cả nước đã đồng hành giúp sức cho hoạt động Khuyến học Khuyến tài của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp tới cộng đồng.