Danh sách các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ khuyến học HUMG năm 2019

02/01/2020

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ QUỸ KHUYẾN HỌC HUMG NĂM 2019

Thay mặt Ban điều hành Quỹ khuyến học Trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG), xin trân trọng cảm ơn các mạnh thường quân, các thầy cô giáo, các tổ chức, cá nhân đã có những đóng góp ý nghĩa đối với Quỹ khuyến học HUMG trong suốt thời gian qua.

Sự đồng hành, chung tay và ủng hộ thiết thực của Quý vị, Quý thầy cô là những động lực to lớn cho công tác khuyến học, khuyến tài của Trường Đại học Mỏ - Địa chất trong thời gian tới.

Chúng tôi tin tưởng rằng có sự ủng hộ, động viên cả về vật chất và tinh thần của Quý vị, Quỹ khuyến học HUMG sẽ ngày một trưởng thành và là một địa chỉ tin cậy nâng bước và chắp cánh cho phong trào học tập của sinh viên trong Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Xin kính chúc Quý thầy cô và Quý mạnh thường quân dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Danh sách các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ khuyến học HUMG - năm 2019 (xin vui lòng xem ở file đính kèm)

File đính kèm