Danh sách các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ Khuyến học HUMG (Tính đến tháng 28.5.2021)

03/06/2021

Tính đến tháng 5/2021, Quỹ khuyến học HUMG đã nhận được sự ủng hộ, tài trợ của nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong cả nước với số tiền là: 2.292.100.000đ (Hai tỉ hai trăm chín mươi hai triệu một trăm nghìn đồng). Chi tiết xin vui lòng xem ở file đính kèm. Sự quan tâm và ủng hộ quý báu này giúp Nhà trường có thêm những hoạt động ý nghĩa như: Trao học bổng, hỗ trợ học phí cho sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo và các hoạt động khác của sinh viên, góp phần vào sự phát triển chung của Nhà trường và của đất nước.

Danh sách các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ Khuyến học HUMG (Tính đến tháng 11/2020.)

21/01/2021

Cập nhật danh sách tập thể, cá nhân ủng hộ Quỹ khuyến học HUMG tính đến tháng 11.2020

Danh sách tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ khuyến học

08/05/2020

Danh sách tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ khuyến học

Danh sách doanh nghiệp và cá nhân tài trợ quỹ khuyến học HUMG

08/04/2020

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN TÀI TRỢ QUỸ KHUYẾN HỌC HUMG