Danh sách các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ Khuyến học HUMG (Tính đến tháng 28.5.2021)

03/06/2021

Tính đến tháng 5/2021, Quỹ khuyến học HUMG đã nhận được sự ủng hộ, tài trợ của nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong cả nước với số tiền là: 2.292.100.000đ (Hai tỉ hai trăm chín mươi hai triệu một trăm nghìn đồng). Chi tiết xin vui lòng xem ở file đính kèm. Sự quan tâm và ủng hộ quý báu này giúp Nhà trường có thêm những hoạt động ý nghĩa như: Trao học bổng, hỗ trợ học phí cho sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo và các hoạt động khác của sinh viên, góp phần vào sự phát triển chung của Nhà trường và của đất nước.

Ngày 10/9/2019, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã thành lập “Quỹ khuyến học HUMG”. Từ đó đến nay, Quỹ khuyến học HUMG đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ và tài trợ của nhiều tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân trong cả nước. Tính đến tháng 5/2021, Quỹ khuyến học HUMG đã nhận được sự ủng hộ, tài trợ của nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong cả nước với số tiền là: 2.292.100.000đ (Hai tỉ hai trăm chín mươi hai triệu một trăm nghìn đồng). Chi tiết xin vui lòng xem ở file đính kèm.
Sự quan tâm và ủng hộ quý báu này giúp Nhà trường có thêm những hoạt động ý nghĩa như: Trao học bổng, hỗ trợ học phí cho sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo và các hoạt động khác của sinh viên, góp phần vào sự phát triển chung của Nhà trường và của đất nước. 
Chúng tôi tin tưởng rằng có sự ủng hộ, động viên cả về vật chất và tinh thần của Quý vị, Quỹ khuyến học HUMG sẽ ngày một trưởng thành và là một địa chỉ tin cậy nâng bước và chắp cánh cho phong trào học tập của sinh viên trong Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
Thay mặt toàn thể sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất, xin kính chúc Quý doanh nghiệp, Quý mạnh thường quân dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

File đính kèm