Cập nhật danh sách tài trợ quỹ khuyến học HUMG (Tính đến tháng 11/2020)

09/11/2020

Tính đến tháng 11/2020, Quỹ khuyến học HUMG đã nhận được sự ủng hộ, tài trợ của nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong cả nước với số tiền là: 1.598.500.000đ (Một tỉ năm trăm chín mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng). Chi tiết xin vui lòng xem ở file đính kèm. Sự quan tâm và ủng hộ quý báu này giúp Nhà trường có thêm những hoạt động ý nghĩa như: Trao học bổng, hỗ trợ học phí cho sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo và các hoạt động khác của sinh viên, góp phần vào sự phát triển chung của Nhà trường và của đất nước.

Một tấm gương điển hình vượt khó vươn lên trong học tập

01/06/2020

Có rất nhiều những bạn sinh viên đã được đến với Quỹ Khuyến học của Trường Đại học Mỏ - Địa chất và đã được Quỹ khuyến học hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt hơn trong quá trình học tập. Sinh viên Lương Thị Ngọc là một trong những tấm gương như thế.

Những sinh viên đầu tiên được khen thưởng từ quỹ khuyến học trường đại học mỏ - địa chất

21/05/2020

NHỮNG SINH VIÊN ĐẦU TIÊN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG TỪ QUỸ KHUYẾN HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT